Naše sídlo, čísla účtů a další kontakty 

Jiří Zahradník

Zakladatel projektu

Email : jiri.zahradnik@dortemprotirakovine.cz

Telefon : 777 942 322

Aleš Števlík 

 Spoluzakladatel projektu

Email : ales.stevlik@dortemprotirakovine.cz

Telefon : 777 789 757

Lukáš Lata

Projekt manažer

Email :

Telefon 734 302 005

Dortem proti rakovině z.s.

Email : info@dortemprotirakovine.cz

L 75299 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo projektu : Osadní 869/32, Praha 7 Holešovice PSČ 170 00

IČ 11824433

Transparentní účet 2902058745/2010 vedený u FIO banky

Provozní účet         2902058729/2010 vedený u FIO banky

Máte otázky k našemu projektu?
Chcete se zapojit a pomoct?
Ozvěte se nám